10 principii – Mahatma Gandhi

 In Echilibrare si vindecare

Stând alături de Gandhi am notat aceste principii (din RELATĂRILE UNUI DISCIPOL de Swami Rama, pag.167):

 

  1. Non-violența și lașitatea nu pot coexista pentru că non-violența este o perfectă expresie a iubirii, ce elimină teama. A fi curajos pentru că ești înarmat arată o stare de frică. Puterea Ahimsei* este o forță vitală și activă care nu provine dintr-o formă de forță fizică și nu e datorată încrederii pe care ți-o dau diverse arme.
  2. Un adevărat aspirant în realizarea Ahimsei nu se lasă descurajat. El acționează în permanență pentru a atinge starea de fericire și de pace eternă. Dar această stare de fericire si de pace nu vin către cel care este mândru de intelectul său, de cunoștințele sale. Aceste stări nu vin decât către cel care este plin de încredere, plin de credință și are o minte focalizată.
  3. Intelectualismul poate conduce la multe înțelegeri eronate. Non-violența nu poate să apară în urma unor cumulări intelectuale.
  4. Ura nu poate fi eliminată tot prin ură, ci prin dragoste. Aceasta este legea fundamentală.
  5. Devoțiunea necesită abandonarea acțiunii, vorbirii și gândirii egoiste.
  6. Gandhi nu crede în barierele create de religii, culturi, superstiții. El a propovăduit și a trăit în spiritul frăției tuturor religiilor.
  7. În viață a urmărit să acționeze detașat de fructele acțiunilor sale, fiind convins că dragostea pe care o are în permanență față de cei din preajma sa și față de Divin face ca rezultatele acțiunilor să reflecte Voința Divină; astfel ca niciodată nu i-a fost teamă de eșec.
  8. Pentru a se bucura de viață, ființa nu trebuie să se atașeze de nimic. Non-atașamentul constă în a avea un motiv pur și un scop corect în viață, fără nici un fel de griji sau dorințe. Cel care renunță la atitudinile egotice și acționează renunțând la fructele acțiunilor sale, acela se va elibera.
  9. Yoga** este o reintegrare a tuturor stărilor minții, a intelectului, a simțurilor, a emoțiilor și a tuturor nivelurilor personalității. Yoga este un proces de transformare completă a ființei, de actualizare a tuturor potențialităților ei.
  10. Mantra*** dăruită de maestru ne ghidează întreaga viață și de aceea trebuie să o avem în permanență în minte. Fiecare meditație cu această mantră ne va dezvălui noi și noi semnificații, ne va conduce din ce în ce mai aproape de Dumnezeu. Ea ne va ajuta să ne transformăm, să înlocuim defectele cu virtuți, să evoluăm către niveluri din ce în ce mai înalte de conștiință.

 

*Ahimsa =  Non-violența; abținerea de la a ucide sau a produce durere celorlalți prin gând, cuvânt sau faptă. Este expresia iubirii universale.

**Yoga se bazează pe 10 principii, numite Yama și Niyama.

Principiile Yama sunt următoarele: Non-violența (Ahimsa), Adevărul (Satya), Non-furtul (Asteya), Detașarea de plăcerile trupești (Brahmacharya), Non-posesivitatea (Aparigraha)

Principiile Niyama sunt urmatoarele: Purificarea (Saucha), Acceptarea (Santosha), Austeritatea (Tapas), Studiul textelor spirituale considerate sacre (Svadyaya), Adorarea divinității (Ishvarapranidhana).

Aceste principii din cadrul spiritualității yoga reprezintă baza spiritualității zamolxiene. De altfel, aceste două școli spirituale sunt daruri ale atlanților pentru noile civilizații și au la bază aceleași principii universale.

***Mantra este o silabă, un sunet, un cuvânt sau un șir de cuvinte descoperite în stare profundă de meditație de către marii înțelepți. Ele sunt repetate de către aspiranții spirituali pentru a atinge un scop specific.

 

****recomandăm filmul Gandhi (1982)

 

Recent Posts